Nieuwe entree museum

Sanjes Safari heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om één geheel te maken van de drie onderdelen. Dat heeft geresulteerd in één ingang, bij het speelpark, waarna vervolgens buitenom gelopen kan worden naar het dierenpark. Het natuurmuseum is nu uitsluitend via de ingang van het overdekte gedeelte van het dierenpark bereikbaar.

De ruimte van waaruit de trap omhoog gaat naar het natuurmuseum, maakt nu ook onderdeel uit van het museum. Aan de inrichting ervan wordt gewerkt.

Adreswijziging

Na het gereedkomen van de Centrale As heeft de gemeente ons (dus zonder dat we verhuisd zijn) een nieuw adres gegeven:

De Sânjes 6
9296 HA FEANWÂLDEN

Ledenvergadering 2020

Is vanwege de Corona-problematiek niet gehouden.

Nieuwe vitrines

In 2020 is een tweetal nieuwe vitrines ingericht met vondsten uit de Stille en Indische Oceaan.


Eerder werden vitrines met fossielen, mineralen en koralen gerealiseerd met een kleine selectie uit de omvangrijke nalatenschap van dhr. Katsma.