Doelstelling

In de statuten van Vereniging Natuer en Gea wordt als doel vermeld:

 1. het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen op het terrein van de Natuurlijke Historie;
 2. de studie op natuurhistorisch terrein te bevorderen;
 3. achting en liefde voor de natuur aan te kweken;
 4. bij jonge mensen belangstelling te kweken voor de schoonheid van de natuur en hun te leren zorg voor de natuur te dragen;
 5. natuurbescherming in de meest ruime zin van het woord.

Missie

De missie van het Natuurmuseum Bruinenberg is het bewaren, onderhouden, uitbreiden en tentoonstellen van haar collectie opgezette vogels en zoogdieren, stenen en schelpen. Het tentoonstellen gebeurt op een voor de verschillende doelgroepen, met name de basisschoolleerlingen, aantrekkelijke en leerzame wijze.

Het Natuurmuseum wil dit bereiken door:

 1. het onderhouden en vernieuwen van de diorama’s
 2. het houden van wisselende thematentoonstellingen, aangepast aan het jaargetijde en/of de actualiteit
 3. het organiseren van speurtochten in en buiten het museum, al dan niet onder leiding
 4. het verschaffen van informatie (bibliotheek)
 5. gebruik te maken van de nieuwe informatietechnieken
 6. het organiseren van activiteiten in samenwerking met Sanjes Safari
 7. haar activiteiten met name te richten op de basisschooljeugd
 8. meer bezoekers te trekken door de kijkwaarde te verhogen, door meer activiteiten en door meer publiciteit.

Actuele beleidsplan

Inleiding

De verhuizing naar de huidige locatie boven het dierenpark van Sanjes Fertier (nu Sanjes Safari) en het stop zetten van de subsidie door de gemeente Dongeradeel (nu Noardeast-Fryslân) hebben als gevolg gehad dat de financiële armslag van het museum zeer sterk beperkt is. Hierdoor is er geen (parttime) beheerder meer aanwezig.

Beleid

Het bestuur richt zich in deze situatie op in stand houden van de collectie en het uitbreiden van de tentoongestelde collectie met materialen uit het depot en recent verkregen collecties.

Voor het bezoek van scholen (de jeugd is onze belangrijkste doelgroep) zijn interne en externe speurtochten ontworpen, die zonder begeleiding gelopen kunnen worden. Er wordt gestreefd naar meer activiteiten die zowel jeugdige als volwassen bezoekers zelfstandig kunnen uitvoeren.

Voor begeleid bezoek aan het Natuurmuseum worden extra vrijwilligers gevraagd en door het organiseren van wisseltentoonstellingen zal worden getracht meer bezoekers te trekken. Ook door de ingang van het museum zodanig aan te passen dat bezoekers aan het dierenpark die niet kunnen missen, wordt getracht het bezoekersaantal te verhogen.

Beloningsbeleid

De vereniging kent alleen vrijwilligers, waaronder de bestuursleden, die uitsluitend een onkostenvergoeding kunnen krijgen.