Bestuur

Voorzitter: Mevr. A .Osinga-de Vries

Secretaris: A.P.Anker, e-mail: a.p.anker47(at)knid.nl

Penningmeester: B.Haarsma 

Lid: A.A.Meiniger

Lid: T.H.Sikkema

Beloningsbeleid

De bestuursleden en de vrijwilligers zijn onbezoldigd en komen alleen in aanmerking voor onkostenvergoeding.