Adreswijziging

Na het gereedkomen van de Centrale As heeft de gemeente ons (dus zonder dat we verhuisd zijn) een nieuw adres gegeven:

De Sânjes 6
9296 HA FEANWÂLDEN

Ledenvergadering 2020

Is vanwege de Corona-problematiek niet gehouden.

Nieuwe vitrines

In juli heeft de vitrine met wadvondsten een flinke opfrisbeurt gehad.

Eerder werden vitrines met fossielen, mineralen en koralen gerealiseerd met een kleine selectie uit de omvangrijke nalatenschap van dhr. Katsma.