Toelichting financiën

Op de huidige locatie, op de zolder van het dierenpark van SanjesFertier, heeft het museum niet te maken met huisvestingskosten. De ruimte wordt om niet beschikbaar gesteld door SanjesFertier, dat ook de kosten van verwarming en ventilatie voor haar rekening neemt, evenals een beperkt aantal nieuwe aanschaffen.

Bezoekers van SanjesFertier hebben gratis toegang tot het museum.

Het financieel jaarverslag ziet er dan ook eenvoudig uit. 

Jaarverslag 2015

Inkomsten

Contributie                             808,85  

Giften                                       250,00   

Rente                                       14,28

TOTAAL                                    1.073,13


Uitgaven     

Abonnementen                      31,00

Beheer en administratie       921,32

Bankkosten                             253,29

Resultaat                                 -132,48

TOTAAL                                    1073,13


Bezittingen

Rabo                                         3.948,86

ING                                           444,67

TOTAAL                                    4.393,53