Toelichting financiën

Op de huidige locatie, op de zolder van het dierenpark van SanjesFertier, heeft het museum niet te maken met huisvestingskosten. De ruimte wordt om niet beschikbaar gesteld door SanjesFertier, dat ook de kosten van verwarming en ventilatie voor haar rekening neemt, evenals een beperkt aantal nieuwe aanschaffen.

Bezoekers van SanjesFertier hebben gratis toegang tot het museum.

Het financieel jaarverslag ziet er dan ook eenvoudig uit. 

Financieel jaarverslag 2018

Inkomsten

Contributie                            2574,55

Giften                                      257,50

Rente                                       0,43

TOTAAL                                   2832,48


Uitgaven     

Abonnementen                    105,00

Beheer en administratie*   904,46

Bankkosten                            155,34

Telefoon-internet                 71,62

Vrijwilligersvergoeding         375,00

Resultaat                                 1221,06

TOTAAL                                    2832,48


Bezittingen

Rabo**                                      8495,72

TOTAAL                                      8495,72


* In dit bedrag zit o.a. verzekeringen, reiskosten en onkosten vrijwilligers, exposities en jaarvergadering

** In dit bedrag is inbegrepen de bestemmingsbijdrage van €2000 van de ANWB