Toelichting financiën

Op de huidige locatie, op de zolder van het dierenpark van SanjesFertier, heeft het museum niet te maken met huisvestingskosten. De ruimte wordt om niet beschikbaar gesteld door SanjesFertier, dat ook de kosten van verwarming en ventilatie voor haar rekening neemt, evenals een beperkt aantal nieuwe aanschaffen.

Bezoekers van SanjesFertier hebben gratis toegang tot het museum.

Het financieel jaarverslag ziet er dan ook eenvoudig uit. 

Financieel jaarverslag 2016

Inkomsten

Contributie*                            2512,35   

Giften                                       402,50   

Rente                                       4,60

TOTAAL                                   2.919,45


Uitgaven     

Abonnementen                       81,00

Beheer en administratie**   1541,87

Bankkosten                             247,31

Telefoon-internet                   326,24

Resultaat                                  723,03

TOTAAL                                    2919,45


Bezittingen

Rabo***                                   5116,56

ING                                           

TOTAAL                                    5116,56


*In de contributie van 2016 is inbegrepen een bedrag van €750, zijn de nagekomen contributie over 2015

**In dit bedrag zit o.a. inbegrepen printer van €499, verzekeringen, reiskosten en onkosten vrijwilligers, exposities en jaarvergadering

***In dit bedrag is inbegrepen de bestemmingsbijdrage van €2000 van de ANWB