Toelichting financiën

Op de huidige locatie, op de zolder van het dierenpark van Sanjes Safari, heeft het museum niet te maken met huisvestingskosten. De ruimte wordt om niet beschikbaar gesteld door Sanjes Safari, dat ook de kosten van verwarming en ventilatie voor haar rekening neemt, evenals een beperkt aantal nieuwe aanschaffen.

Bezoekers van Sanjes Safari hebben gratis toegang tot het museum.

Het financieel jaarverslag ziet er dan ook eenvoudig uit. De inkomsten, bestaande uit contributie en donaties, worden voornamelijk besteed aan het in stand houden van de collectie. Alle hieronder volgende bedragen zijn in euro's.

Financieel jaarverslag 2018

Inkomsten

Contributie                            2574,55

Giften                                      257,50

Rente                                       0,43

TOTAAL                                   2832,48


Uitgaven     

Abonnementen                    105,00

Beheer en administratie*   904,46

Bankkosten                            155,34

Telefoon-internet                 71,62

Vrijwilligersvergoeding         375,00

Resultaat                                 1221,06

TOTAAL                                    2832,48


Bezittingen

Rabo**                                      8495,72

TOTAAL                                      8495,72


* In dit bedrag zit o.a. verzekeringen, reiskosten en onkosten vrijwilligers, exposities en jaarvergadering

** In dit bedrag is inbegrepen de bestemmingsbijdrage van €2000 van de ANWB


2019

Inkomsten

Contributie en giften              2606,00

TOTAAL                                     2606,00


Uitgaven      

Financiële lasten                        155,00

Overige lasten                          1098,00

TOTAAL                                      1253,00

Saldo van baten en lasten      1353,00


Liquide middelen

Rabo** .................................... 9849,00

TOTAAL                                      9849,00

De activa bestaan uit wat er op de rekening staat, zijnde onze reserve.


* In dit bedrag zit o.a. verzekeringen, reiskosten en onkosten vrijwilligers, exposities en jaarvergadering

** In dit bedrag is inbegrepen de bestemmingsbijdrage van €2000 van de ANWB

2020

Inkomsten

Contributie en giften # ............140,00

TOTAAL                                        140,00


Uitgaven      

Financiële lasten                         155,00

Overige lasten ........................... 925,00

TOTAAL                                       1080,00

Saldo van baten en lasten       –940,00


Liquide middelen

Rabo** .....................................8909,00

TOTAAL                                      8909,00

De activa bestaan uit wat er op de rekening staat, zijnde onze reserve.


* In dit bedrag zit o.a. verzekeringen, reiskosten en onkosten vrijwilligers, exposities en jaarvergadering

** In dit bedrag is inbegrepen de bestemmingsbijdrage van €2000 van de ANWB

# In 2020 hebben de leden geen contributie betaald, omdat het museum vrijwel niet te bezoeken was vanwege de Corona-lockdown.